سفیر روسیه: تعامل مسکو با پکن نظم جهانی چندقطبی را تقویت می‌کند


تهران – ایرنا – ایگور مورگولف سفیر روسیه در چین در یک مراسم به مناسبت روز روسیه گفت: تعامل روسیه و چین در صحنه جهانی به تقویت اصول اساسی نظم جهانی چند قطبی کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138853/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF