سفیر بنگلادش در ایران : اردبیل بخش زیبایی از ایران بزرگ است


اردبیل – ایرنا – سفیر بنگلادش در ایران گفت: استان اردبیل، منطقه‌ای تاریخی است و ارزش‌ها و زیبایی‌های طبیعی خیلی زیادی دارد و به عنوان بخش زیبایی از ایران بزرگ به شمار می‌رود و باید این استان را دید و از جاذبه‌های آن لذت برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208118/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA