سفیر ایران در چین: ملاقات شهرداران پکن و تهران زمینه‌ همکاری‌های بیشتر را فراهم کرد + فیلم


تهران بزرگ – ایرنا – سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با اشاره به ملاقات شهرداران پکن و تهران گفت: این دیدار زمینه همکاری های بیشتر ۲ شهر خواهرخوانده را فراهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85264921/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C