سفر رئیسی به جاکارتا، آغاز فصلی جدید در روابط ایران-اندونزی


تهران- ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی اختصاصی در رسانه اندونزیایی جاکاراتا پست، سفر قریب الوقوع(امروز دوشنبه) سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به اندونزی را آغازگر فصل جدیدی از روابط دوجانبه توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118505/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C