سفر اردوغان به آلمان زیر سایه اختلاف نظر برلین و آنکارا درباره جنگ غزه


تهران – ایرنا – سران آلمان امروز جمعه میزبان رئیس جمهوری ترکیه خواهند بود، این سفر بسیار بحث برانگیز شده زیرا او اسرائیل را «رژیمی تروریستی» نامیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293941/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87