سفارت چین در مانیل: اتهام‌زنی به پکن صلح و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند


تهران- ایرنا- سفارت چین در مانیل، با محکوم کردن اظهارات سفیر فیلیپین در واشنگتن، در بیانیه‌ای گفت: این رفتارها صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406534/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81