سفارتخانه‌های هلند، ژاپن و کانادا در سودان تعطیل شد


تهران- ایرنا- کشورهای هلند، ژاپن و کانادا پس از ادامه ناآرامی‌های سودان سفارتخانه‌های خود را در خارطوم تعطیل کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091727/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF