سرویس اطلاعاتی سئول: کره شمالی برای دور جدید آزمایش های تسلیحاتی مهیا می شود


تهران – ایرنا – سرویس اطلاعاتی کره جنوبی در گزارشی به پارلمان این کشور مدعی شد کره شمالی برای دور جدیدی از آزمایش های تسلیحاتی مانند موشک های دوربرد و پرتاب ماهواره جاسوسی آماده می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203636/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C