سران اندونزی و مالزی درباره میانمار و فلسطین گفت‌وگو کردند


تهران – ایرنا – وزیر امورخارجه مالزی امروز (سه‌شنبه) در دیدار خود با رئیس جمهوری اندونزی درباره موضوعاتی از قبیل حل و فصل بحران میانمار و درخواست  آتش‌بس در فلسطین گفت‌وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85379182/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF