سایه تحولات سیاسی بر اجلاس اپک 


تهران- ایرنا- ‌اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا – اقیانوسیه موسوم به اپک در حالی از ۱۱ تا ۱۷ نوامبر (۲۰ تا ۲۶ آبان) در سانفرانسیسکو برگزار می‌شود که به باور کارشناسان مسائل سیاسی بر آن سایه افکنده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85290551/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%BE%DA%A9