سازمان ملل: نگران وضعیت شبه جزیره کره هستیم


نیویورک – ایرنا- سخنگوی سازمان ملل در واکنش به آزمایش سامانه زیردریایی هسته ای کره شمالی گفت: ما همچنان نگران وضعیت شبه جزیره کره هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85359129/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85