سازمان ملل: مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی باید رعایت شود


نیویورک – ایرنا- محمد خالد الخیاری دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه در نشست شورای امنیت درباره حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه گفت: مصونیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بین‌المللی رعایت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85433291/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF