سازمان ملل: بیش از ۵ میلیون سوری بر اثر زلزله آواره شدند


نیویورک – ایرنا- سازمان ملل متحد در پی زلزله ویرانگر و مرگبار در سوریه اعلام کرد بیش از ۵ میلیون نفر بر اثر این زمین لرزه آواره شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026476/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF