زیردریایی هسته ای آمریکا در کره جنوبی پهلو گرفت


تهران-ایرنا- زیردریایی هسته‌ای آمریکا بامداد جمعه در بندر بوسان واقع در ۳۲۰ کیلومتری جنوب شرق سئول پایتخت کره جنوبی پهلو گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141887/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA