زمین لرزه نیویورک آمریکا را لرزاند/نشست شورای امنیت برای لحظاتی مختل شد + فیلم


نیویورک – ایرنا – زمین لرزه لحظاتی پیش در صبح جمعه به وقت محلی شهر نیویورک آمریکا را لرزاند و برای لحظاتی منجر به مختل شدن نشست شورای امنیت سازمان ملل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85435908/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%DB%8C