زلنسکی سقوط«باخموت» را رسما تایید کرد


تهران- ایرنا – ولودیمر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه اجلاس گروه ۷ در شهر هیروشیما اعلام کرد که ارتش اوکراین باخموت (آرتموفسک) را از دست داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117242/%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF