رویترز: ۵۱ نفر در حمله موشکی روسیه به اوکراین کشته شدند


تهران- ایرنا-  خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی مدعی شد که دستکم ۵۱ نفر در حمله موشکی روسیه به روستایی در استان «خارکیف» واقع در شمال شرقی اوکراین کشته شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249070/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%DB%B5%DB%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF