روسیه یک شهروند کره جنوبی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد


تهران-ایرنا- خبرگزاری «تاس» امروز (دوشنبه) گزارش داد که یک شهروند کره جنوبی مظنون به جاسوسی در روسیه دستگیر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85415681/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF