روسیه بزرگترین تامین کننده نفت چین باقی ماند
تهران- ایرنا- داده‌های گمرکی دولت چین نشان می‌دهد، روسیه در ماه مارس همچنان اولین تامین کننده نفت این کشور باقی مانده و واردات نفت از روسیه به رکورد تاریخی ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه در ژوئن سال گذشته میلادی نزدیک می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85451065/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF