روزنامه نگاران پاکستانی : واقعیت های ایران برخلاف تبلیغات رسانه های خارجی است


تهران – ایرنا – چهارتن از فعالان رسانه و روزنامه نگاران پاکستانی که به ایران سفر کرده اند ؛ واقعیت های جمهوری اسلامی ایران را برخلاف تبلیغات منفی رسانه های خارجی دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043641/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87