روایت رسانه‌های چین از رزمایش مشترک با ایران و روسیه


تهران– ایرنا– کارشناسان پکن به تازگی گفتند که نیروهای دریایی چین، ایران و روسیه در تلاش برای حفظ امنیت دریایی منطقه، بدون هدف قرار دادن هیچ کشور ثالث یا تنش منطقه‌ای فعلی، رزمایش خود را در نزدیکی دریای عمان آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85417347/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87