روایتی از یک خبرI وزیر دفاع آمریکا بدنبال دیدار با همتای تعیین‌نشده چینی


تهران- ایرنا- دفتر «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا به طور رسمی تایید کرده است که وی همزمان با بهبود روابط بین دو ابر قدرت اقتصادی دنیا، بار دیگر تلاش کرده تا با همتای چینی خود که البته هنوز تعیین نشده است، دیدار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284132/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87