روایتی از یک خبر | پشت پرده رزمایش های مشترک آمریکا با کره جنوبی


تهران- ایرنا- در ادامه اقدامات مداخله جویانه آمریکا در شرق آسیا، واشنگتن و سئول ۳۰ بهمن ماه رزمایشی را با حضور چندین فرونده جت جنگی و بمب افکن برگزار کردند که این مساله واکنشهای موشکی پیونگ یانگ را به دنبال داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035492/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C