روایتی از یک خبر| نخست وزیر جدید سنگاپور و دو راهی چین و آمریکا
تهران- ایرنا- نخست وزیر جدید سنگاپور، ماه آینده قدرت را به دست خواهد گرفت اما مهمترین چالش این کشور که در یک منطقه ژئوپلیتیکی قرار گرفته، تقابل بین چین و آمریکا در جنوب شرقی آسیا است، آن هم در حالی که چین شریک تجاری و آمریکا شریک نظامی سنگاپور محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85445769/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7