روایتی از یک خبر | سئول در سودای سلاح هسته‌ای


تهران- ایرنا- برخی خبرها حاکی است کره جنوبی به بهانه بالابردن قدرت بازدارندگی خود در برابر همسایه شمالی و البته با تحریک های واشنگتن با هدف نهایی اعمال فشار بر چین، سودای سلاح هسته ای در سر می پروراند؛ موضوعی که با تلاش های جهانی برای ایجاد جهان عاری از سلاح هسته ای در تناقض آشکار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036219/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C