روابط تجاری ایران و پاکستان به روایت آمار


تهران- ایرنا- براساس آمار بانک جهانی(WB) در سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی پاکستان ۳۷۵ میلیارد دلار بوده که رشد ۶.۱ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال ۳۴۷ میلیارد دلار بوده که رشد ۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378736/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1