روابط استرالیا و چین زیر سایه سانحه دریایی


تهران – ایرنا – نخست وزیر استرالیا با اشاره به آسیب رسیدن به روابط پکن و کانبرا مدعی شد که ناوجنگی چینی در تصادف با ناو استرالیایی رفتار غیرحرفه‌ای از خود نشان داده است اما چین این ادعا را تکذیب می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297498/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C