رهبر کره شمالی خواستار آمادگی ارتش برای هرگونه درگیری احتمالی شد


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با حضور در رزمایش نیروهای هوابرد این کشور و نظارت بر عملکرد آنها، خواستار آمادگی کامل ارتش کره شمالی برای هرگونه درگیری احتمالی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85420347/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C