رقابت دانش بنیان‌های ایرانی با آمریکا و فرانسه در نمایشگاه مدیکال هند


تهران – ایرنا – سی و چهارمین دوره نمایشگاه مدیکال هند۲۰۲۳ (MedicalDevice) در حالی کار خود را آغاز کرد که دانش‌بنیان‌های ایرانی فعال در بخش تجهیزات پزشکی و بیمارستانی در کنار کشورهای مختلف همچون آمریکا، سنگاپور و فرانسه محصولات خود را به نمایش گذاشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85251423/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84