رسانه چینی: آمریکا به‌دنبال دامن زدن به جنگ اوکراین است


تهران – ایرنا- تحلیلگران چینی بر این باورند که رد درخواست آتش‌بس در اوکراین توسط آمریکا پیش از نشست سران چین و روسیه، بار دیگر نشان داد انگیزه اصلی واشنگتن، دامن زدن به آتش درگیری و استفاده از اوکراین به عنوان مهره خود برای تضعیف روسیه است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85060546/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA