رسانه های چین: شمار بیماران بدحال کووید کمتر از اوایل همه گیری است


تهران – ایرنا – کارشناسان همه گیری ویروس کرونا در چین گفته اند که تنها سه تا چهار درصد بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان های پکن، دچار ابتلای شدید به این بیماری هستند و این رقم نسبت به زمان شروع همه گیری در اوایل ۲۰۲۰، کمتر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983929/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C