رسانه روسی: سفر رئیسی به پکن نشان دهنده روبط قوی ایران و چین است


تهران – ایرنا – رسانه روسی «آر بی سی» روسیه نوشت: سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به پکن و دیدار وی با شی جین پینگ، نشان دهنده روابط قوی تر بین دو کشور در میانه تشدید تنش ها با ایالات متحده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029853/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86