رزمایش هوایی کره جنوبی با هدف کاهش تهدیدات پیونگ یانگ


تهران- ایرنا- نیروی هوایی کره جنوبی اعلام کرد در پی ادامه رزمایش ها و آزمایش‌های موشکی پیونگ یانگ، جت‌های جنگنده کره جنوبی روز پنجشنبه تمرینی را برای تقویت آمادگی در برابر تهدیدات موشکی و توپخانه‌ای کره شمالی برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85411205/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF