رزمایش سه جانبه کره جنوبی، ژاپن و آمریکا برگزار شد


تهران- ایرنا- جنگنده‌های کره جنوبی، ژاپن و آمریکا، در پاسخ به آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیما توسط کره شمالی، در آسمان شبه‌جزیره کره به پرواز درآمدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85328159/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF