رایزنی معاونان وزرای امور خارجه چین و روسیه در پکن


تهران- ایرنا- معاون وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای روسی خود که به پکن سفر کرده، تاکید کرد: سازمان همکاری شانگهای نقش مهمی در حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای ایفا می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151259/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86