راهپیمایی روز جهانی قدس در اندونزی زیر بارش باران + عکس


تهران – ایرنا – همزمان با فرارسیدن روز جهانی قدس ؛ صدهانفر از مردم اندونزی همصدا با ملت های آزاده و مسلمان جهان ؛ با حضور مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا پایتخت این کشور؛ ضمن تجدید میثاق با آرمان ملت فلسطین ؛ جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم در کشتار و نسل کشی فلسطینیان را محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85435662/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

راهپیمایی روز جهانی قدس در اندونزی زیر بارش باران + عکس
تهران – ایرنا – همزمان با فرارسیدن روز جهانی قدس ؛ صدهانفر از مردم اندونزی همصدا با ملت های آزاده و مسلمان جهان ؛ با حضور مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا پایتخت این کشور؛ ضمن تجدید میثاق با آرمان ملت فلسطین ؛ جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم در کشتار و نسل کشی فلسطینیان را محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85435662/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3