رئیس‌جمهوری چین: هژمونیسم در ذات ما نیست


تهران-ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس‌جمهوری چین با بیان اینکه این کشور علاقه‌ای به رقابت با قدرت‌های بزرگ ندارد، تاکید کرد: هژمونیسم در ذات ما نیست و چین در سمت درست تاریخ ایستاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207625/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA