دیپلمات ارشد چین: تفاوت‌های فرهنگی پکن و واشنگتن نباید مانع توسعه روابط شود


تهران- ایرنا- «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در دیدار با «چاک شومر» رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا گفت: تفاوت های فرهنگی و تاریخی دو کشور نباید مانع توسعه روابط شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85252248/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87