دیدار و گفتگوی خزعلی با رئیس مجلس ازبکستان در نیویورک


نیویورک- ایرنا- «انسیه خزعلی» معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور زنان و خانواده در حاشیه شصت و هشتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل در نیویورک  با خانم «تنزیلا ناربایوا» رئیس مجلس ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85417017/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9