دیدار مقامات آمریکا و چین / روابط حسنه میان پکن و واشنگتن برای جهان سودمند است


تهران- ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه به وقت محلی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هان ژنگ معاون رئیس جمهور چین دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232221/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C