دو فیلیپینی در درگیری اسرائیل و فلسطین کشته شدند


تهران- ایرنا – دولت فیلیپین امروز چهارشنبه کشته شدن دو شهروند این کشور را در درگیری اسرائیل و فلسطین تایید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254641/%D8%AF%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF