دومین نمایشگاه ملی «آبادیران» با شعار «نوآوری برای آبادی» آغاز به کار می کند.

دومین نمایشگاه ملی «آبادیران» با شعار «نوآوری برای آبادی» آغاز به کار می کند.

دومین نمایشگاه ملی آبادان با شعار «نوآوری برای توسعه» و با هدف رفع چالش های مناطق محروم و روستایی، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و توسعه زنجیره ارزش توانمندی های بومی مناطق کم برخوردار از 31 خردادماه برگزار می شود. تا ساعت 25 در مسجد امام خمینی تهران.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که قرار است صبح 31 خردادماه با حضور چهره های برجسته علمی و فناوری و مسئولان کشوری برگزار شود، برنامه های متنوعی از جمله سخنرانی مسئولان، رونمایی از دستاوردها و ارائه نوآوری ها را در بر می گیرد. پروژه ها و همچنین افتتاح پروژه های عمرانی در مناطق محروم.

افتتاحیه دومین نمایشگاه ملی در آبادیران با سخنرانی دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، آقا محمدی عضو سرویس نظام و عبودتیان دستیار رئیس جمهور در امور تعمیم. دولت، حسین یکتا، عضو شورای عالی جهاد سازنجیان، نایب رئیس کمیته امام خمینی (ره)، اسدی فرد، معاون توسعه شرکت های دانش بنیان و شکری، معاون رئیس جمهور. رئیس علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در خصوص عمومی‌سازی آن نزد رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

همزمان با افتتاحیه دومین دوره نمایشگاه ملی آبادیران، کمپین مهنا، آقا مرتضی علی برای حمایت از کمپین تجهیزات کلینیک هرندی برگزار می شود.

همچنین از کتاب «قصه پیشرفت» رونمایی می‌شود، طرح سالم‌سازی آب شرب روستای یک یاز در استان هرمزگان و نمایشگاه ملی داستان پیشرفت و مشارکت مردمی نیز برپا می‌شود.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8753355/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF