دولت ژاپن در صدد اعلام رسمی پایان سیاست کاهش قیمت‌ها


تهران- ایرنا- منابع آگاه روز یکشنبه گفتند: دولت ژاپن روند پایان دادن به سیاست کاهش تورم را حدود دو دهه پس از پذیرش کاهش متوسط قیمت‌ها آغاز کرده است و به زودی به طور رسمی آن را اعلام خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406330/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7