دولت آمریکا با فروش موشک SM-۶ به کره جنوبی موافقت می‌کند


تهران- ایرنا – دولت آمریکا امکان فروش موشک SM-۶ به عنوان یک موشک رهگیری کشتی را به همراه تجهیزات مرتبط با آن برای کمک به بهبود ظرفیت‌های امنیتی کره جنوبی تصویب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291598/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-SM-%DB%B6-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF