دوربین آیفون 16 پرو احتمالا تا 5 برابر زوم خواهد داشت بدون اینکه کیفیت را از دست بدهد

دوربین آیفون 16 پرو احتمالا تا 5 برابر زوم خواهد داشت بدون اینکه کیفیت را از دست بدهد