درخشش بانو نخبه ایرانی در مالزی


تهران – ایرنا – دکتر مریم تاج آبادی متخصص بیو تکنولوژی از جمهوری اسلامی ایران «جایزه رانیا ۲۰۲۴» کنگره جهان اسلام در مالزی را بدست آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85396880/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C