خوش بینی ژاپنی ها به رونق اقتصادی در دوران پساکرونا


تهران- ایرنا- جدید ترین نظرسنجی خبرگزاری کیودو ژاپن نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های بزرگ در این کشور انتظار دارند که اقتصاد ژاپن در یک سال آینده با حذف محدودیتهای کرونایی با رونق روبرو شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197370/%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7