جهان در انتظار ابتکار تازه چین برای پایان جنگ اوکراین


تهران – ایرنا – در آستانه نخستین سالروز شروع جنگ اوکراین(۵ اسفند)، وزارت امور خارجه چین به تازگی اعلام کرده است این کشور به زودی از سندی جامع با محوریت حل سیاسی بحران اوکراین با تاکید بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی طرفهای درگیر در این جنگ رونمایی خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035646/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86