جذابیتهای بریکس برای آفریقا


تهران- ایرنا – به اعتقاد کارشناسان با توجه به افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و افزایش تعامل با کشورهای آفریقایی، این نهاد برای آفریقا که درصدد پویایی اقتصادش است، جذابیت های زیادی دارد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85206759/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7