ثبت بزرگترین خروج سرمایه خارجی از بورس‌های آسیایی از زمان بحران مالی ۲۰۰۸


تهران- ایرنا- همزمان با افزایش نرخ بهره در آمریکا که صندوق‌های سهام را جذب دارایی‌های دلار محور خود کرد، سرمایه‌گذاران خارجی بیش از هر سال دیگری بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، پول خود را از بازارهای در حال ظهور آسیایی در سال ۲۰۲۲ بیرون کشیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989303/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86